Thông cáo Freestyle Acoustic Guitar Concert

  Cháy vé chỉ sau 30 phút – “Freestyle Acoustic Guitar Concert” do Vietnam Fingerstyle Guitar (VNFS) tổ chức đã không phụ lòng mong đợi của cộng đồng yêu guitar… diễn ra rất thành công với chất lượng nghệ thuật được đánh giá cao vào chiều 15/09/2013 tại Kandy Club. Vậy… điều gì còn đọng […]