Trở thành một nghệ sĩ biểu diễn xuất chúng – bạn có thể!

“Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration.” Tạm dịch: Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm nỗ lực. Đó là một câu nói rất nổi tiếng của Edison, là một nhà phát minh và thương nhân đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc […]

Tìm hiểu về guitar – phần 3: Chọn đàn cho người mới tập

1) Trước tiên bạn hãy xem NHU CẦU. Vì với mỗi thể loại nhạc bạn định chơi sẽ tương ứng với các loại đàn sẽ mua. Nếu bạn học nhạc cổ điển (Classic) thì nên mua 1 cây Guitar Classic. Hoặc muốn đệm hát thì nên mua Acoustic (đàn model) 2) Sau đó, tuỳ thuộc […]