Đặt tên tiếng Việt cho dòng Percussive Fingerstyle Guitar

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Cả nhà cùng ủng hộ chút nơ ron để có 1 cái tên tiếng Việt cho dòng Percussive Fingerstyle Guitar của chúng ta nào! (y)   Cover Dat ten tieng Viet cho dong fs-01 (Copy)

Admin

Admin

Leave a Replay