Chuyện chơi đàn (kỳ 8): Cảm âm – trải nghiệm hay cực hình?

Yo minna-san! Là mình đây, lâu ngày mới trở lại. Do cuộc đời bận rộn quá nên cả năm nay chả viết thêm được gì, CCĐ cũng vì thế mà treo theo dòng đời. Tuy nhiên có một số bạn đã inbox riêng mình nài nỉ xin được chia sẻ tiếp. Ừ thì, cũng được […]