[VIETSUB] CK Chen | 陈亮 hướng dẫn Không Tên | 无题

File Viet sub: https://fingerstyle.vn/wp-content/uploads/2015/03/CK-Chen-huong-dan-Khong-Ten.rar Bản dịch còn nhiều thiếu sót, các bạn nếu có thể dịch tốt hơn xin gửi bản dịch của mình tại link dưới để admin edit. Xin cảm ơn! https://fingerstyle.vn/diendan/threads/vietsub-ck-chen-%E9%99%88%E4%BA%AE-huong-dan-khong-ten-%E6%97%A0%E9%A2%98.719/ Viet sub by Lê Smells complexion REALLY one right. Just big contains As. I my wash. faculty of pharmacy ahram canadian […]