Trò chuyện cùng Paddy Sun – fingerstyle guitarist Trung Quốc – một hiện tượng tại Việt Nam (phần 2)

Youtube: https://www.youtube.com/user/PaddySun1990 Youku: http://i.youku.com/paddysun Playlist tổng hợp đầy đủ các clip về Paddy Sun của VNFS: http://www.youtube.com/playlist?list=PLgiLc7x7GGS3aLEOmWLmPt8_VTGeVKlT5 Anh bắt đầu học guitar khi nào? – Tôi học từ năm 2002. Anh có thể giới thiệu một chút về fingerstyle guitar Trung Quốc? Quá trình phát triển và tình hình hiện tại? – Trên thực tế, […]