[VIETSUB] An Interview of Kotaro Oshio (part 02)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Phần 2 của loạt vietsub show truyền hình của đài NHK mà Kotaro Oshio là khách mời.

Vietsub by Lê Hồng Vân

Supporter: Vince Wang, Duy Nguyễn

Translated from: https://www.youtube.com/watch?v=hPynN70Qtlo

Lê Hồng Vân

Lê Hồng Vân

Leave a Replay