[VIETSUB] An Interview of Kotaro Oshio (part 03)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

https://www.youtube.com/watch?v=tL1TeuBw7wo Tiếp tục series vietsub của đài NHK với sự tham gia của Kotaro Oshio. Cùng tìm hiểu xem Kotaro Oshio đã bắt đầu với việc học guitar như thế nào, những khó khăn và “vận mệnh” gắn liền với cây guitar của ông ra sao. _Vietsub by

Lê Hồng Vân_

Lê Hồng Vân

Lê Hồng Vân

Leave a Replay